Genel anlamda “iş güvenliği uzmanı arkadaşlarıma yol göstereceğine inandığım bir doküman. Kazasız günler dilerim.

 

1)      İşçi Özlük Dosyası Oluşturularak gerekli tüm belgeler bu dosyada saklanacak.(10 Yıl)

2)      Taşeron Çalıştıran İşverenler Taşeronlardan Gerekli Belgeleri İsteyecektir.

3)      Genel Şantiye Talimatnamesi ve İSG Talimatnamesi (Genel Kapsamlı), Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Talimatı, İlkyardım Talimatı İşçilere Tebliğ edilip imzalatılacaktır.

4)      31.05.2009 Tarihli ve 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve yine 09.03.2010 Tarihli ve 27516 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak değişiklik yapılan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine dair Tebliğlerde belirtilen; ‘’MADDE 6 – (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur’’ ibaresi uyarınca İşçilerin Mesleki Eğitim Belgelerinin temini sağlanacak.

5)      İşbaşı Eğitim Belgesi (İşbaşı Eğitim Tutanağı) ve Şantiye Oryantasyon Formu doldurulacak.

6)      Görev, Yetki, Sorumluluk Talimatları Hazırlanacak.

7)      KKD Zimmet Belgeleri İmzalatılacak.

8)      İSG Temel Eğitimleri Düzenlenerek Belgeler İşçilere İmzalatılacak.

9)      Fazla Mesai Muvaffak namesi İşçilere İmzalatılacak.

10)  Her işin için Gerekli Talimatnameler Tebliğ edilerek İşçilere imzalatılacak.

11)  Yangın Eğitimi Aldırılarak gerekli Talimatlar Tebliğ edilip imzalatılacak.

12)  Kimyasal Malzemeler için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Bulundurulacak ve İşçilere Tebliğ edilecek.

13)   Kimyasallarla Çalışma Talimatı İmzalatılacak.

14)  WC – Duş, Soyunma Dolabı, Yemekhane Talimatları Tebliğ edilip gerekli yerlere asılacak ve İşçilere İmzalatılacak.

15)  Sanayiden Sayılan ve 50 den fazla İşçi Çalıştıran İşyerleri; İSG Kurulu Oluşturacak (Formen ve İşçi Temsilcisi Seçim ile gelecek), İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulunduracak, İşyeri Sağlık Birimi kurulacak yada bir Ortak Sağlık güvenlik Biriminden (OSGB)  danışmanlık alınacak. İSG Kuruluna Gerekli eğitimler verilecek. Ayda 1 Gün İSG Kurul Toplantısı yapılacak ve Alınan Kararlar Toplantı Tutanağı olarak İmzalatılıp Saklanacak ve İSG tespit ve Öneri Defterine Yazılacak.

16)  Gerekli yerlere Yangın Söndürücüler yerleştirilecek, İşçiler arasından ekip seçilerek Yangın Söndürme Eğitimi aldırılacak. Yangın Söndürücüler için 1 kişi görevlendirilecek ve Yangın Söndürücü Kontrol Formu aylık olarak işlenecek. Yangın Tüpleri 6 ayda bir periyodik kontrolden geçirilecek.

17)   İşyeri Risk Değerlendirmesi Yapılarak Dosya olarak saklanacak.

18)  İşyerindeki her 10 kişiden 1 tanesine İlkyardım Kursu aldırılacak. İşyerinde Hasta Nakil Aracı belirlenecek.

19)  Makine ve Ekipmanların Periyodik Kontrolleri ve Kalibrasyonları yapılarak belgeler saklanacaktır. (Vinç Kurulum Raporu ve Vinç, Forklift, Mobil vinç, Gırgır Vinç, Eskavatör gibi İş makinelerin 3’er aylık periyodik kontrolleri Makine Müh. Odası Tarafından yapılacak)

20)  Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri Yılda Bir yapılacak.

21)  İşçilerin Periyodik Sağlık Kontrolleri Yapılacak.

22)  Yıllık Çalışma Planı Hazırlanıp İşverene Sunulacak ve Her yılsonunda Yıllık Değerlendirme Raporu Hazırlanarak BAKANLIĞA Gönderilecek.


2 yorum

REMİDE ARSAN · 16 Mart 2013 15:45 tarihinde

Merhaba,
Ben mimarım aynı zamanda yerel bir gazetede köşe yazarıyım ve ayrıca da iş güvenliği kurslarına hazırlanıyorum!! Bu bakımdan vereceğiniz bilgileri hem gazetemde yazıp hem de apartmanımda uygulayarak örnek bir çalışma yapmış olacağım. Yardımlarınızla ve bilgi desteğinizle tabii. (Gazetedeki yazımda isminizden bahsedebilir miyim?)

A.) 7 katlı asansörsüz ve kalorifersiz bir apartmanda oturuyorum. Yangın merdiveni de yok.kapıcı yok. Doğal gazı bazı dairelerd aldı bazılarında yok.Bu, Güvenlik planı hazırlanırken apartmanımız YARI-RİSKLİ(?) gruba girecek demek midir?

1.) Risk sıralaması hakkında bilgi veri misiniz?

2)Apartman İş güvenliği ve risk planı nasıl hazırlanır, hazırlattırlır? Bunu biz kendimiz yapababilir miyiz?

3) Apartman veya iş yeri İş güvenliği başvurusu kime yapılacaktır?

4.) Apartmanımız riskli bulunursa, asansör/ yangın merdiveni yapıtırılması için zorunlu tutulur muyuz?

5.) Proje değişikliği söz konusu olduğunda belediye bu konuda yardımcı olacak mı?

B.) GENEL ANLAMDA;

6.)Uzman ile nereden ve nasıl iritbata geçilir?

7.) İş güvenliğine ödenecek bedel nedir?

Bunu bir apartman sakini olarak soruyorum.

C.) Ayrıca sonra da bir GÜVENLİK UZMANINI BELGESİ ALDIĞIM TAKTİRDE, GELİRİM NE OLUR şeklinde de sormak isterim. Alınan risklere değer bir bedel mi hesaplanacaktır?

Çok teşekkür ederim.

    Tahsin Karal · 14 Ocak 2014 16:32 tarihinde

    Apartmanınızda çalışan olmadığı için 6331 kanunu kapsamına girmemektedir. Çalışan olursa sorduklarınız bir anlam taşır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.