DİKKATTemmuz 2012’de yürürlüğe giren yasayla yaptırımların ve denetimlerin artacağı kesinleşti. 80.000 TL’yi bulacak para cezaları ve ağır idari cezalar yeni yasayla kapınızda olabilir!

İşyerinde Görevlendirilmeyen  (iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, ) uzman için her ay 5.000 TL,

İSG eğitimleri verilmeyen her çalışan için ayrı ayrı 1.000 TL,

Madde 4’e göre alınmayan tüm tedbirler, önlenmeyen tüm mesleki riskler, yapılmayan tüm bilgilendirme için 2.000 TL,

Madde 29’da belirtilen raporların hazırlanmaması 50.000-80.000 TL

Ayrıca yeni yasa ile sadece kendi çalışanlarınızdan değil,  taşeron ve geçici iş ilişkisi kurduğunuz  tüm çalışanlardan da sorumlusunuz.

Bugüne kadar sadece ikincil mevzuat ve yönetmeliklerle hak ettiği önem verilemeyen İş Sağlığı ve Güvenliği konusu, 30-Haziran 2012’de resmi gazetede yayınlanarak 1-Temmuz-2012 tarihinde yürürlüğe giren İSG yasası ile, sonunda bir kanun kapsamında artık daha bilinçli bir şekilde ele alınacak

 

İş Güvenliği Hizmetlerimizin temel dayanağını 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ  KANUNU oluşturmaktadır.  

6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ  KANUNU gereğince; İşverenler işyerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirmek, ayrıca alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek ve belgelendirmekle yükümlüdürler.

 

 Hizmetlerimiz ;

  • İş güvenliği eğitimleri ; (“İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” dikkate alınarak sektörünüze yönelik hazırlayacağımız ve çalışanlarınıza vermek zorunda olduğunuz,  yasal sorumluluğunuz olan iş güvenliği eğitimleri ile çalışanlarınızın yasal hak ve yükümlülükleri, güvenli çalışma yöntemleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi gibi konularda gelişimleri hedeflenmektedir. Bu eğitimler belirli bir program dâhilinde verilecek olup hizmet süresi boyunda devam eder.

 

  • Risk analiz çalışmaları ; (“6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği” kanunun öngördüğü risk analizi çalışmasının yapılması)
  • İş güvenliği kurul çalışmaları;(Yasal zorunluğunuz olan iş güvenliği kurulunun oluşturulması ve çalışmaların yürütülmesi )
  • Acil durum eylem planları ;(acil durum eylem planları oluşturulması )
  • Acil durum Tatbikatları ;(Çeşitli kaza senaryolarına göre acil durum tatbikatlarının yapılması )
  • Yıllık faaliyet planları ;(İş sağlığı ve güvenliği yıllık faaliyet planının oluşturulması)
  • Yıllık değerlendirme raporu hazırlanması ve ÇSGB gönderilmesi;
  • Kişisel koruyucu donanım seçilmesi ;( çalışanlara yaptıkları işlere göre kişisel koyucu donanımların seçilmesi )
  • Saha Denetimleri ; (periyodik saha denetimleri yapılarak iş güvenliği yönünden uygunsuzlukların belirlenmesi ve rapor halinde sunulması. )
  • Onaylı Defter Tutulması ; ( 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu gereğince onaylı defterin tutulması)

Kurumunuza yönelik çözümlerimiz için iletişim sayfamızı ziyaret edebilir ve teklif isteyebilirsiniz.

 

 

 

İLETİŞİM :  505 525 36 40

 

2 yorum

ADEM ÇAKICI · 10 Ocak 2013 18:53 tarihinde

Halil Bey,
yeni yasa ne zaman yürürlüğe giriyor acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.