SINAVIN ADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş
Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
SINAV ÜCRETİ
Aday; 35 (otuzbeş) TL KDV dahil sınav ücretini 22 Nisan- 03 Mayıs 2013 tarihlerinde; MEB Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi,
Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden
herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.
SINAV BAŞVURUSU
Sınava girecek aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurusunu 22 Nisan-03 Mayıs 2013
tarihlerinde adayın son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını tarattıktan sonra
http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaktır.
Adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri; 10 Mayıs 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet
adresinden yayımlanacak, adaylar sınav giriş belgelerini bu adresten alabileceklerdir.
SINAV YERİ
ANKARA (MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim okulları)
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
18 Mayıs 2013, Cumartesi günü, Saat: 10.00
SINAV UYGULAMASI
Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı
kullanılacaktır.
Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi (10 Mayıs 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr,
adresinden alınan), özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile
gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile cep
telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı
Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
SINAV UYGULAMA DUYURUSU2
SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR
Sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür
durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının
kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı
örneğinin herhangi birisinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma ya da aday resmi bir kurumda
görevli değil ise sınav talep eden İSGGM’ye teslim edecek ve aday tarafından elektronik başvuru
ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir.
Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili
kurum sorumlu olacaktır.
SINAV SORULARI
İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı soru kitapçığında yer alacak olan 100 soru, her grup için
ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır.
İşyeri hekimliği grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
NO KONU ADI YÜZDE (%) ORANI
1 Hukuk 5
2 Genel İSG Konuları 15
3 Mevzuat 30
4 Sağlık 35
5 Teknik 15
A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
NO KONU ADI YÜZDE (%) ORANI
1 Hukuk 5
2 Genel İSG Konuları 15
3 Mevzuat 30
4 Sağlık 10
5 Teknik 403
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.
GRUP NO GRUP ADI
1 İşyeri hekimliği
2 C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
3 B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
4 A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle
okutulacaktır.
Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü
kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.
Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan
alan aday başarılı sayılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi
sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların,
doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların
şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
İLETİŞİM ve DUYURU
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo 147”
telefonundan yararlanabileceklerdir.
Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
Sınav soru ve cevap anahtarları 20 Mayıs 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve
http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı zamanda yayımlanacaktır.
Adayların sınav sonuçları 12 Haziran 2013 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü’ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet
adreslerinde aynı anda yayımlanacaktır.
SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR
Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının
http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından
itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne
yapabileceklerdir.4
Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner
Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540
5083 1150 07 IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil)
“sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul
edilecektir.
Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı
No:42 Emek-ANKARA’dır.
Sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İSGGM tarafından incelenip
sonuçlandırılarak adaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir.
Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin
sonuçların ilanından sonra) dair itiraz başvuruları; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar
Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi
birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına
itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.
Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı
No:42 Emek-ANKARA’dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e
iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu
olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından
incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye bildirilecektir.
Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas
alınacaktır.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi
kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka
dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi
alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla
durumlarını öğrenebileceklerdir.
18 Mayıs 2013 tarihli sınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul
edilmeyecektir.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

Orjinal Metin için Tıklayın

isguveligi-uzmanligi-ve- isyerihekimligi-sinav-uygulama-duyurusu


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.