18 Ağustos 2013 tarihinde yapılan iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği sınavında hatalı olduğunu düşündüğünüz sorulara itiraz edebilirsiniz aşağıdaki dosyada 6 adet soru mevcuttur.

 

SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR

  • Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının

http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından
itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne
yapabileceklerdir.

isg sınavı itiraz dilekçesi

  • Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner

Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540
5083 1150 07 IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil)
“sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul
edilecektir.

  • Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı

No:42 Emek-ANKARA’dır.

  • Sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İSGGM tarafından incelenip

sonuçlandırılarak adaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir.
Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin
sonuçların ilanından sonra) dair itiraz başvuruları sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en
geç 5 (beş) iş günü içerisinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara
Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal
Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında
yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.

  • Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı

No:42 Emek-ANKARA’dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e
iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu
olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından
incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye bildirilecektir.
Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas
alınacaktır.

  • Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan

çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi
kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka
dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi
alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla
durumlarını öğrenebileceklerdir.

  • 18 Ağustos 2013 tarihli sınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul

edilmeyecektir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.